Ζυγαριά Κλασμάτων

40.80

Ζυγαριά Κλασμάτων.  Καταπληκτική Ζυγαριά για την κατανόηση των κλασμάτων.
Ο βραχίονας περιέχει πείρους με ενδείξεις κλασμάτων από το 1 έως και το 1/12 (1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/12).

Περιγραφή

Ζυγαριά Κλασμάτων.  Καταπληκτική Ζυγαριά για την κατανόηση των κλασμάτων.
Ο βραχίονας περιέχει πείρους με ενδείξεις κλασμάτων από το 1 έως και το 1/12 (1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/12).

Επίσης περιέχει 24 ισοβαρείς ράβδους των 10 γραμμαρίων.

Από μη τοξικό υλικό.

Οι μαθητές συγκρίνουν τα κλάσματα και κατανοούν ισοδυναμίες.

πχ κρεμούν μία ράβδο στο 1/2 στη μία πλευρά του βραχίονα και στην άλλη κρεμούν 2 ράβδους στο 1/4 και παρατηρούν ότι ο βραχίονας ισορροπεί.

Ιδανικό για την κατανόηση και την ισοδυναμία των κλασμάτων.