Περιγραφή

Σετ από επίπεδους ράβδους κλασμάτων με αναλογικό μέγεθος ως προς το ολόκληρο τη μονάδα.

Υποδιαιρέσεις 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6/ 1/8,/1/10 και 1/12.