Συνδεόμενες Πλευρές, 80τεμ

16.00

Περιγραφή

Συνδεόμενες Πλευρές, 80τεμ

Ιδανικό για χρήση εντός και εκτός τάξης.

Το σετ περιέχει 80 συνολικά τεμάχια.

Περιλαμβάνει αλληλοσυνδεόμενες πλευρές σε οκτώ χρώματα διαφορετικού μήκους.

Οι μαθητές κάνουν όλα τα γεωμετρικά σχήματα και μαθαίνουν έννοιες όπως: μικρότερο, μεγαλύτερο, συμμετρικό … κατανοούν την περίμετρο και την υπολογίζουν.

Επίσης κατανοούν τις γωνίες και καθώς το σετ περιλαμβάνει και μοιρογνωμόνιο με το οποίο οι μαθητές μετρούν τις γωνίες.

Το σετ ενθαρρύνει τα παιδιά να κατασκευάσουν γεωμετρικά στερεά, να τα παρατηρήσουν, να τα μετρήσουν και να υπολογίσουν τις γωνίες τους να κατανοήσουν τα γεωμετρικά στερεά και τη γεωμετρία.