Τριγωνική Βάση & Κάρτες για Πάτερν Μπλοκ

7.56

Τριγωνική Βάση & Κάρτες για Πάτερν Μπλοκ. Η βάση με τις κάρτες για πάτερν μπλοκ εξοικειώνει τα παιδιά με τη χρήση των σχημάτων μέσα από την συμπλήρωση του τριγώνου με το συνδυασμό διαφόρων σχημάτων

Περιγραφή

Gigo Τριγωνική Βάση & Κάρτες για Πάτερν Μπλοκ

Τριγωνική Βάση & Κάρτες για Πάτερν Μπλοκ. Η βάση με τις κάρτες για πάτερν μπλοκ εξοικειώνει τα παιδιά με τη χρήση των σχημάτων μέσα από την συμπλήρωση του τριγώνου με το συνδυασμό διαφόρων σχημάτων, την συμπλήρωση των άχρωμων σχημάτων της καρτέλας με τα αντίστοιχα πλαστικά σχήματα του πακέτου Πάτερν Μπλοκ Πλαστικά και τη συμπλήρωση των κενών με πλαστικά σχήματα. Το προϊόν αποτελείται από μια τριγωνική βάση  με καπάκι και 9 καρτέλες διπλής όψεως και μια λευκή για ελεύθερο παιχνίδι. Διαστάσεις: 295x260x15mm Ενδεικτικές δραστηριότητες

  • Δώστε στα παιδιά τις τριγωνικές καρτέλες και τα πλαστικά σχήματα από το πακέτο Πλαστικά Πάτερν Μπλοκς και ζητήστε τους να τα τοποθετήσουν στην σωστή θέση πάνω στη καρτέλα.
  • Δώστε στα παιδιά μια τριγωνική καρτέλα και ζητήστε τους να σχεδιάσουν το περίγραμμα της πάνω σε λευκό χαρτί και να το κόψουν. Στη συνέχεια ζητήστε τους να το κόψουν σε μικρότερα σχήματα και να τα χρωματίσουν. Μπορούν να ξαναενώσουν όσα και όποια κομμάτια θέλουν και να σχεδιάσουν ένα διαφορετικό σχήμα.
  • Μπορούν να κόψουν το τρίγωνο στη μέση και να συμπληρώσουν τα δύο μισά με πλαστικά σχήματα ώστε να είναι συμμετρικά.
  • Δώστε στα παιδιά διαφορετικά σχήματα και ζητήστε τους να τα συμπληρώσουν με τα μικρότερα πλαστικά σχήματα.
  • Κάντε ομαδοποιήσεις με τα πλαστικά Πάτερν Μπλοκ με βάση το σχήμα και το χρώμα.