Ισοδυναμίες Κύβοι Αλληλοσυνδεόμενοι

22.20

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν μαθηματικά σενάρια σύγκρισης τωντων ποσοστών, των κλασμάτων και των δεκαδικών μεταξύ τους.

Περιγραφή

Ισοδυναμίες Κύβοι Αλληλοσυνδεόμενοι

Ισοδυναμίες Κύβοι Αλληλοσυνδεόμενοι, χρωματιστοί

Ιδανικοί για την εξερεύνηση και την κατανόηση των ισοδυναμιών.

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν μαθηματικά σενάρια σύγκρισης τωντων ποσοστών, των κλασμάτων και των δεκαδικών μεταξύ τους.

Περιέχει: κυβάκια χωρισμένα σε: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 και 1/12 , μαζί με τα αντίστοιχα ποσοστά (100%, 50%, 33.33%, 25%, 20%, 16.67%, 12.5%, 10% και 8.33%) και δεκαδικά (1, 0,5, 0,33, 0,25, 0,2, 0,166, 0,125, 0,083) στο κάθε κυβάκι. Επομένως ένα κυβάκι 1/4 έχει στην άλλη του πλευρά 25% και στην άλλη 0,25.

 

Η κάθε στήλη ισοδυναμίας έχει διαφορετικό χρώμα και έχει ύψος 12 cm

Το σετ έχει 9 στήλες ισοδυναμίας και συνολικά 51 κύβους.