Χάρτης Ελλάδος Δύο Όψεων

45.76

Χάρτης Ελλάδος Δύο Όψεων
Πολιτικός – Γεωφυσικός

Περιγραφή

Χάρτης Ελλάδος Δύο Όψεων
Πολιτικός – Γεωφυσικός

Κλίμακα 1: 640.000

Διαστάσεις:

Πλάτος 100 εκ

Μήκος 140 εκ

Πλαστικοποιημένος με πηχάκια